XXXLutz CZ s.r.o.

Organizace „Europe’s 500“ zveřejnila v roce 2003 žebříček, ve kterém byl XXXLutz zařezen do první Top 20 dynamických podniků Evropy. Tohoto excelentního umístění dosáhla naše společnost na základě spolnění přísných kritérií v oblasti rozvoje, vytváření nových pracovních míst, rentability a podnikatelské angažovanosti, které byly po odborném posouzení potvrzeny experty. Skupina XXXLutz je podnikem, do jehož činnosti je všech 16.000 pracovníků/pracovnic zapojeno kvalifikovaným vzdělávacím programem. Každodenním společným cílem a novou výzvou velké rodiny XXXLutz je zákazníkova spokojenost. Neboť zákazníci jsou naši partneři a samozřejmě stojí ve středu zájmu XXXLutz. Řídíme se rčením: "Náš zákazník, náš pán!" 16.000 zaměstnanců S cca 16.000 zaměstnanci je XXXLutz významným partnerem na pracovním trhu. Obzvláště pyšní jsme na mnoho kvalifikovaných zaměstnanců a na četné vedoucí pracovníky jsme většinou získali z vlastních řad. Náš profesionální školicí program garantuje kvalifikované vyškolení všech zaměstnanců.

Další akční letáky